closeTerug naar inventaris

Transcriptie

staande Iatij Bosch, welke zijn Edele nog al in een reedelijke

goede staad vond, staande de Boomen alhier zeer fleurig en ta=

„melijk dik, van welke men en ders tyd nog al goede Houtwerken

te verwagten heeft, zijnde de grond daar toe ook bijzonder welge„

„schikt: weshalven zijn Edele den Posthouder Keever met na„

druk recommandeerde, om alle mogelijke zorge te besleeden ten

eijnde die plantagie, van alle ruijgtens gesuijverd, in een behoor„

„lijke staat gebragt en onderhouden worden

ovan daar Circa 8: uuren aanboord weeder terug gekeerd en de

wind uijt het zuijd westen opgekomen zijnde, ligte weeder t

anker en vervoegde de Cours na Pamahoe of de bestemde

plaats der te houdene Sanirie

Circa 10: uuren of en aan de Negorij Lokke genadert, wiert

de vlag van een orembaie met 17 schooten gesalueert, dat met 1 t:

beantwoord zijnde, vervolgens met een schuijt aanboord van de

Admiraals Corre Corre overquamen de Opperhoofden van Sapa„

roua en Haroeko, Blondeel en Hogerwaard, dewelken naar

aflegging hunner Complementen, aan den Heer Gouverneur rap„

„porteerde, dat de behuijzingen op Pamahoe, tot het houden van

de Sanirie, reeds in gereedheijd, dog dat 'er nog geen andere Al„

„foeren aldaar verscheenen waaren, dan Tie van de Negorijen Ethij„

Piroe, en Tanoenoe terwijl den koopman Mondeel zijn.

Edele meede Communiceerde, dat voor eergisteren de Alfoeren.

van onder Ajer Talla, tot aan Waysammoe bij elkanderen

reeds