closeTerug naar inventaris

Transcriptie

226.

reijs verseld hebbende Predikant Zomerdijk naar Piro en Panoe=

„noe ter voortzetting zijner kerk visite, waarna den Heer Gouver„

neur voor zig liet komen, de Alfoerse en verdere Ceramse Hoofden

en Regenten, welke tot het houden van de Sanirie of algemeene

Land vergadering, met hunne ondergestelde Negorijs volkeren Suc„

cessieve waren afgekoomen, bestaande dezelven inde volgende te

weeten.

van de Revier Suppalewa

De Capitain Sanirie Sane Lesieloeli kapa

Orangkaij van Nonialij

Lissabatta met de ondergestelde

Radja Loong en

_:o Roema Peloe

„orangkaaij van Kawa

Het Radja Soenatoe

de Priester van de Roemakakian Mauenpoelia, en

Capitain Manomite

van de Revier Ethij

De oude en Jonge Radja Ethij

Heijdens Orangkaij Tanoenoe

: Kering

_=o

_=o Papoelooij

_o

Capitain Solij

„orangkaij Lochor

_: Piroe