closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de orangkaij Waijsamoe

Soemoering

Christen orangkaij Tanoenoe

Het Hoofd van Wanehoe

_ Leijroeha

van de Revier Talla

het Radja van Caijbobo

de oranghaij Camariang

Hatoesoea

_ Serinawang

het Radja Tha

de Pattij Latoe

orangkai„ Hocalorij

_=o Pauhouhij

_=o Elepapoetij

_:o Caijratoe

_:o Roemarij

_=o Amaheij

het Radja„ Soemit

manqueerende dus nog eenige der Alfoerse Hoofden met

hunne Negorijs volkeren van onder Suppalewa, die volgens de

opgaven van de orangkaij van Nonialij en Lissabatta, met

derzelver Boode den Capitain Manomite, door den gevlugten

Capitain Pelakahoe, wierden aan en teegen gehouden, om de Sa„

„nieri