closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met veel moeijte en gevaar, bij Poelo Babie was ten Anker

gekomen

De Heer Gouverneur mits de kootheijd der reijse, gemelde Pan„

„tjalling thans niet meer benodigt hebbende, depecheerde hem

voor af naar Ambon, en stelde de vloot de Cours na Caijbobo

alwaar des middags 12: uuren ten anker quamen

Na het houden van het midvagmaal begaf zig de Heer

Gouverneur met het Haroekos Hoofd Hogerwaard en de

verdere Hongi vrienden aan de wal, werdende zijn Edele aan

het zeestrand gerecipieerd door den Radja van die Negorij met

desselfs oudstens; terwijl eenige op het Cierlijkste uijtgevoste son„

gelingen onder hunne Capitains, met Parrings en schilden voor

uijt Tjakalieden en zijn Edele na het huijs van gemelde Regent

conduiceerde.

Alhier wat gezeeten zijnde, verzogt gem: Radja van de Heer

Gouverneur, dat hem gepermitteerd mag worden, van zijne reeds

voor twee Jaaren herwaards, ondertrouw gedaan hebbende Bruid

ten finale te separeeren, voorgeevende dat zij hem had uijtgeschol„

„den en eenige dagen van hem was weg gebleeven

zijn Edele dees hier op zelfs onderzoek zo bij gem: Bruijd van den

Radja, als bij de oudstens van die Negorij, welke voor zijn Edele

verscheenen waaren, en bevond zo wel van den eenen als de

anderen, dat zulx om eenige huijsselijke dispaten was vervorsaakt

waar