closeTerug naar inventaris

Transcriptie

236

een goede order te zijn, waar na hoogst denzelven naar de Corre

Corre terugkeeren en terstond ’t zeijn van Ankerligten liet

doen om naar t Eijland Honimoa over te steeken t Haver„

kos hoopd Hogerwaard tot dus verze bij de vloot gesleeven

zijnde, verkreeg zijn afscheijd van de Heer Gouverneur, om

na zijn Comptoir te vertrekken en zijn Edele komst al„

daar intewagten; denwelken van boord in zijn orembaije

overgestapt zijnde, de vlag met 21: schooten salueerde, dat

met 9. Canon Schooten van de Corre Corre Bonoa be„

dankt wierdt.

De vloot tot om en bij de hoek van Thioelale gearanceert

zijnde, wierd door de sterk opkomende ooste wind en tee„

genstroom zeer spoedig agterluijt gedreeven, weshalven men

genoodzaakt wierd, uijt hoofde daarom en bij geen anker

plaats was, direct naar ’t Eijland Oma overtesteeken en

bewesten de Negorij Pelauw te moeten stoppen; koomende

aldaar aanboord den Corporaal en Posthouder van het fortje

Hoom, aan de Heer Gouverneur bekend maakende dat op zijn

Postje alles in goede ordre was, den zelven weeser afgedepecheerd

zijnde, wierden des nademiddags 5: uuren, wanneer de wind

en stroom gekenterd was, de Dreggen weeder te huijsgehaald

en langs de wal voortgeschapt naar Poorto, voor welke Negorij

des nagts te 12 uuren en Dreggen wierden toegelaten.

Donderdag