closeTerug naar inventaris

Transcriptie

244

mnigeerdis, met verdere Communicatie, dat hij na 't verrgten van zijn:

assaires van Sawai vervolgens met de Pantjalling de Vrienischap

op Bouro en van daar op Laricque is geweest, mitsg=s dat hij op

die Comptoiren de hem gedemandeerde opneem van de aldaar

te vindene Ammumitie goederen behoorlijk verrigt heeft.

En hier meede deeze Hongij Reijse door 's Heemels genade

bij stand gelukkig volbragt zijnde, neemt ook deese Dag

Register een Einde