closeTerug naar inventaris

Transcriptie

245

Woensdag den 18 October 1786

des voordemiddags ten 9: uuren Hongij

vergadering gehouden te Amboina

in ’t Casteel Nieuw Victoria

Prasent

Adriaan de Bock

Den wel Edelen Agtbaaren Heer

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

Den onderkoopman en Secretaris van Politie

Wijnand Johannes de Bourghelles

mitsg=s Fiscaal van de Hongij Vloot

Fredrik Cstrouskij

Den Capitain Lieutenant Militair

Christiaan Hoffmann

Opperchirurgijn van ’t Casteel.

Thomas Magnus Streck

„Lieutenant der Arthillerij

Johan Michiel Berner

_=o Militair

Boekhouder Gesw: Clercq en Secret:s van de vloot

Fredrik Liebregt Brusz:

neevens de Radjas, Pattijs en oranghaija

van onder dit Hoofd Casteel, de Cust Hitere

de Eijlanden Honimoa, Oma en Nussa„

lant die van Laricque en Manipa, mitsg=

eenige van Cerams zuijs Cust.

Deese Convicatie bestemd zijnde tot het houden eener verga„

derong, zo preadverteerde de Heer Gouverneur aan de bovergen

Regenten van voornemen te zijn, de Sanierie off land ver„

„gadering met de berg Alsoeren op Pamahoe te houden

en