closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en ten dien eijnde tot fiscaal van de vloot te hebben aangesteld

den Onderkoopman en Secretaris van Poltie wijnand Johan

nes de Bourghelles, en tot Leeven, den Capitain Lieute

nant Militair Fredrik Ostrouskij den Opperchirurgijn

van ’t Casteel Christiaan Hoffmann den Luijtenant

der Arthillerij Thomas Magnus Streck, en den

Luijtenant Micitair Johan Michiel Berner nee„

„vens den Boekhouder en Geswoore klerk Fredrik Lie„

bregt Brusz:, welke laaste teevens als Secretaris, en

den Boekhouder Iacobus Teijssenbroek als Dispencier

is benoemd geworden.

overvolgens wierd het gerenoveerd Hongij Placcaat op geleesen,

waarna zijn Edele de respective Regenten op het nadrukkelij kste

recommandeerde, na dies inhoud stipt en zonder de minste afwijking

te observeeren, hen teevens bekend makende voorneems te zijn

buijten wettige verhindering op aanstaande Maandag den 23: dee„

ser des nademiddags te half vier uuren de reijse te onderneemen,

voorts zo wel de Leeden als Jnlandsche Regenten op het hartelijkste

toewenschende S. Heemels bijstand en zeegen, tot het helpen, be

hartigen een ieder hunner verschuldigde gehoudenisse, omtrend

de belangen van de E Maatschappij en in deeze zijn Edele onderneemin„

gen.

Waarna de Leeden en Regenten zijn wel Ed: teevens recuproquelijk

toeboesemde, ende gelukkige en voorspoedige reijde, onder toebieding

van