closeTerug naar inventaris

Transcriptie

249

Zaturdag den 11 November 1786

's voormiddags te Agt uuren Sanirie

of Landvergadering gehouden op Pama„

hoe, in de Bogt van Tanoenoe aan

Cerams binne Cust

Praesent

Adriaan de Bock

Den welEdelen Agtbaaren Heer

Gouverneur en Directeur deser Provintie

Batthazar Smissaert

den koopman en Hoofd te Hila

Onderkoopman en Hoofd te Haroeko

Johannes Hogerwaard

Boekhouder en Resident van Manipa

Cornelis Hendrik van Capelle

„kapitain Luijtenant Militair

Fredrik Ostronskij

Opperchirurgijn van ’t Casteel

Christiaan Hoffmann

Lieutenant Militair.

Johan Michiel Berner, en

Boekhouder Gesw: Clercq, mitsg=s promtrem

Fiscaal en Secretaris van de Hongij

Fredrik Liebregt Brust: nee„

vens de gezamentlijk met de vloot meede

gekoomene Jnlandsche Regenten item Soova„

nige Strand en berg Hoofden in Capitains, als

in deese gespecificeert staan

absent

Den koopman en Hoofd van Saparoua M=r Daniel Jacob Blondeel

Deezen dag bestimd zijnde, tot het houden van een algemeenr

Sanirie of Landvergadering, gaf de Heer Gouverneur

na dat een ieder naar Rang hun Zitplaats had genomen

aan