closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den Mahomed: Radja van Tha Poong Pattij

en Pattij Latoe Pattij Latoe

: Orangkaij„ Hocalooij Roesij

= Paulohij Elias Separoue

Christen

_:o Elepapoetij Laurens Soehoelima

_=o

_„o kaijratoe Eriwanne

heijdens

Christen _=o Roemakae Joseph Ressamahoe

_:o Tchoelale Tesaias Selawanne

d:o

_=o Amaheij Daniarius Heeven

d=o

Alfoers Radja, Soemit Oekaka

d:o Capitain Titerisa Toemurisa

d=o d:o Hakoeloin Soewael

d=o d:o katalan Jnane

d=o d=o Rissarona Polea

d=o d=o Aherolij Tuisa, en

d:o d=o Toemilehoe Pata Eja

Nagedaam en opneem Communiceerde de Heer Gouverneur aande

Leeven, ende met de vloot aangekomene Jnlandsche Regenten mit

„gaders de voorschreeve Ceramse en Alfoerse Hoofden, deese algemeene

Convocatie te hebben laaten geschieden, in schuldpligtige na

kominge aan de zeer gevenereerde ordres van Hun Hoog Edel„

heeden de Edele Hooge Jndiasche Regeering ten eijnde na het

oogmerk van welmelde Hun Hoog Edelheeden deselve te doen

strekken zo om de onderlinge disputen onder die volkeren

te doen ophouden en de vreede en eendragt met den anderen aan

te