closeTerug naar inventaris

Transcriptie

260

Register der Bijlagen

in Copia voor Neederland

Copia kruit reekening

van de Pantjalling Delft van

de maant September 1785. tot

ult=o Augustus 1786.

van wegen bruggen, brandspuiten

Rapport van de visitatie

door den fiscaal van Hamel, rooij,

en wijkmeesters gediend op den

14 december 1786.

Gerigt van den onderkooplieden en expresse gecommitteerden

Bangeman en Koenes overde in

het ripstpakhuis bedurven bevonden

vif last en 898 ponden rist, gediend

den 26. Jannuarij 1787.

verklaring. van de gecommitteerden uit den kleeden

winkel wegens temin bevon

dene lijwaten d: dato 23 Maart

Suplug van den opzienerder werken Gabriel Nicolaas

van Geurike om voldoening van

24 stuks ingekogte Patubalken

gedateerd den 29 Maart C: C:

Request