closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Request van den Jong assistent Hoolboom om behoudens

„qualiteit na Batavia verlost te

worden, om aan Hunne HoogEdel

heden versoek te doen om terepatri„

„leren

Addres van den Koopman buiten emplooi m Ian Willem

Hendrik van Rossum, wegens zyn

bezwaar over het by maccasserse

brief geschreven mondgespiek

met zekeren Prins Craan Data.

invoer der hinderziekte

Pusfticatie tegen den

g’assigeerd den 24 Maart l: l.

examinatie aan den Cadet

Bergt van de gedan„

de Marine Dirk Hogerwaard

in de theorie der Navigatie

auex

versoekschrift van gedagten

Piloot, om als sous luitenant

te mogen optreden de datis

11 en 12 April. C: C:

tteerden uit de hoofd administra

Berigt van gecommi

tie wegens eenige gevlekt bevon„

den lijwaten in een per het schip

de