closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Marcussipaheeuw, met welk vaartuijgd hij aan ’t agter„

„land van Manipa arriveerde, en een Scheepstimmerman,

die hem hadzien aanlands ontsnap zijnde weder eenige

tijdlang met het besteelen der Doussongs ophield tot dat hij

vernome hebbende dater volk was uijtgezonden om hem

optevatten, wederom eene prauw te statoepoetij Van

strand neemt, en zig op zee begeeft met voorneemen

naar Bouro overtesteeken, t geen hem egter deze keer mis-

„lukte, door dien deswaard zee hem nood zaakte teruge

te keeren, wanneer hij dan weder aan ’t agterland aan„

115

„quam Juist op een tijd dat d’orangkaij van Toeniwara

zig aldaar met eenige volk bevond om te vissen den„

„selven ziende vlugte hij in t bosch, waar in hij 'sanderen

daags egter weeder door gem: orangkaij, ontdekt wierd,

die zijn bij hebbende volk bestaande in 6: man gelaste hem

op te vatten, maar deze voor hem bevreest, alzo hij met

een siffisante kleewang of barrings en met een mes ge„

„wapend„ was vond zig d’orangkaij gen oodzaakt hem

zelve aan te pakken, die hem met behulp van de daar

op toeschieten den zijne Parrings, waar meede hij gereet was

hem te kappen; ontweldigde, dog op dit zelfde ogenbliekt

steekt hij dien regent met zijn mes in de linker arm, dato

denzelven in onmagt ter aarde vald, ontsnapt aldus weder

steeld dien zelfde avond eene prauw van den orangkaaij

Keelang, die hem vrugtloos nazitte en steekt daar meede

over naar Bouro, alwaar hij eindelijk word opgevat, en

herwaards gezonden.

Den in deze dikwerf gem: Orangkaaij van Toeniwara

beroept zig voorts wegens de waarheijd van zijn verhaal

op de algemeene getuijgen is van zijne gantse Negorij

en