closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5 8

15¾

53:

17:/½

7:

5:

1:

1:

1:

1.

1:

1:

33

lb:

P=s

Transport

Soccerden

Canneel

1

Note Musschate:

Foelij.

kopere gewigten in zoort als

1: p:s Van 5: lb:

1: 4:

1. 3:

1: 2:

Somma

1: 1:

1: ½:

1:

4:„

Engetaxeerde.

kleede kassen

Poonbanck

Tasel

Boek en Papiere kas

ijzerd Ell

Zgde jnkt zaker

kist tot bergen van Contanten

Register der Boeken en Papieren

stel Bataviase Extracten en Modellen Rakende het

Een

Negotie en Cassier werk

Extracten en Modellen Rakende het

Een

werk van den Winkelier

Een Jnstrictie wat Den winkelier te observeeren

Heeft.

Een Extract Boek der besluiten van deze Regeering

hopens

de kleede winkel-

15: p=s rowenaaltjes en, van het Boekjaar 177½:

15:„ Groot Boekjes . . 1 tot ult=o Augustus A=o 1786:

Het Loopende Zournaaltje en groot Joekje Effen gesteld

tot dato dezer

Een

zolle der gehoudene vendutie van den 18: December Passato

Waar

bij de debiteurs of kopers specifick bekent staan

Verhoopen

—:

Ink=s

ƒ

278

16.

ƒ43702:

5:

2:15.

3:

12:

12

1:

43729:

6

8:

12:

12:

4:

4: