closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Verhoopen hier mede aan de seer g’Eerde Intensie van

Uwel Edele Gestrenge Graat Agtbarens zal wezen voldaan

noemen we ons met diep ontzag en Eerbied /:onderstond./.

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heerd./:lager ./.

uwE: Wel Edele Gestr: Groot Agtb: zeer ooamoedige en

gehoorzaame Dienaaren /:was geteekend:/ W: Schouten en

I: H: de Bourghelles /inmargine:/ Amboina Nieuw

Victoria ult=o Februarij 1787: /lager:/ daar mij zodanige over=

gegeven ./geteekend:/ I: A: Bangeman :/nog lager:/ door mij zoda„

„nige overgenomen :/ geteekend:/ : WW: J: de Bourghelles

Aan den Wel Edele Gestreng en Groot Achtbaren Heer

Adriaan de Bock

Raad Extra ordinair van Nederlands

In die mitsg=s Gouverneur en Direc„

„teur dezer Provintie

wel Edele Gestrengen Groot Agtbaren Heer

Na de geëerde beveelen van uwel Edele Gestr:

Groot Agtb:, hebben wij eerbiedige tekenaren, ons

vervoegd ter secretarije van Politie tot de bijwoo„

ning van het transport van het zelve door den

Cassier en

afgaande secretaris den presenten, winkelier

den onderkoopman wijnand Iohannes

de Bourghelles aan zijn h: vervanger in

eerst