closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met die instentie om dit bederff, aan ’t Nieuwe Maga„

zijn toe te schrijven op het ingediend berigt van den zuijk=

strik van den 8=r Febr: I:L: betreffende de daar in aange

haalde gebreeken en inconvinintie aan 't nieuwe kruijt

huijs, aan d’ooskant zo zal overgaan om deese ingebeelde

kundige Bouwmeester na waarde zijne stellinge te

beantwoorden.

op Art=l 1:

Dat gemelde kruijthuijs en als een kelder ruijm: 2: 2oeten

diep is uijtgegraven deser uytgraving is in vroegere da„

„gen ruijm vijf voeten geweest zijnde reets ruijm drie voer

„ten door den teekenaar opgevuld, Ia zelfs so hoog gebragt

dat bij de swaarste reegens, geen water daar boven komen

kan, zulx kan in d aanstaande reegen mousson nagegaan

werden, door t opligten van een plank, van de vloer, en dope„

„ningen van ouderen word aller nooazaakelijkst vereijscht

want anders in ’t kort dvloer verstikken zoude dat de

vloer even waterpas met de platte grond van het Casteel

is gelegd is waar, maar dat het water zo hoog door de

muuren zal heen dringen, dat kan door den tijd ont„

„waard worden, deese ongegronde stelling koomen

zeeker daar van daan door bespeurd is worden dat aan

de beijde zeijde van het kruijthuijs eenige vogtigheijd

aan de vloer is bevonden terwijl, het begrip niet toe„

rijkende is, om deese reeden kragt bij tesetten, zo

flanst men maar wat aanmerken ten papier, zon„

der Eerst na te gaande weesentlijke reeden waar

deese vogtigheijd van daan komt, voor Eerst nog

een verswerk zijnde, en door het schillijk in leggen

dek