closeTerug naar inventaris

Transcriptie

205

der vloer notoir door het sweeten onder deselve de planken

eenige vogtigheid moeten aanneemen, uit word niet be„

„speurd aan de beijde binne kanten, want dit binnen en

boven d'grond nog doude muuren of fondamenten

zijn.

Art:t 2:

word geoordeeld over d’ bove vlakte boven de drie ver„

wulfde, daar uijt blijkt de groote kunde van den op=

„geever, eene gladde afloop van 4. voeten, op den 19: al„

„waar hoegenaamd geene stuijging op voorkomt, mo=

„gelijkheid te stellen in waatering, dat de plejstering

succesief door de reegen zoude welk worden, in dien

dit plaats konde hebben zo moeste reeds lange alle de

Huijsen ontvoast zijn.

Art=s 3:

Betreffende de niet practicable wijse om verwulfde

vertrekken met goote van boven te voorsien, komt mij

zeer speculatief voor, ten eersten dat zeeker den voor„

„geever veele gebouwen in deese smaak zal gezien

hebben, ten tweeden deese ingemetselde ondiepe goote

dien aan de eene kant amper gelijk loopen, en vervolgens

afloop van drie duijm hebben, door een arduijne groot

ter lengte van omtrent drie voeten, dien het water van

het kruijthuijs afbreng, dat die tot schade van ’t werk

zoude strekken Simpeli voorgeevens terwijl deese goot

regt loopt, boven de buijte kant van de muuren agter

a Lijst, en dus wel ruijm 4: voeten van ’t verwult, het gee„

„ne al wierdense ook door de reegen deffect ’t welk niet

te vreesen is, terwijl reeds in den beginne swaare

keegens