closeTerug naar inventaris

Transcriptie

65.

52:

36:

18.

00:

26

4:

4:

4:

40:

2:

80:

1:

289

1

P TranPort . . . . A=s

96: 12:- R:s 1034:

Salemp:s 2=d Z=t die

p=s

15: —:—„

De Heer Martens.

17: 24 —:

Petoetko.

16. 36.–.

.

Ampoto

140.

De Heer Bourghelles.

7: —:

Tan boengseeng

24:

rd=s 292

d Salempoeres ent alseven

bhal Catoendgaren opgehouden voor rd:s 70:—.

Somma rd: 1325: 24.—

56: 15: 8:

3 Hier van afgetrockende 5: p=r C=o provtsie ongelden

eft

2d=s 1260: 8: 8:

Montura van de voorenstaande Lijwaten als

12

2ds

606.

Guinees sComp=s Oude z=t of taves Guinees.

p=s

—:

199

_=o Groff gebl: ponik=s 3=e Z=t

156:

24: –:

d=o Futicorens 2=e z:

72:

12

Salempoeris Manapaars 3=e Z=t

292:

24: -

2: Z=

_=o

Rd=s 1326: 24:

Somma

/:onderstond :/ was geteekend:/ I: A: Shelling ./:inmargine / ons present ./.geteekend/

Iohannes Hogerwaard en Hendrik Martens /:lager:/ Ac„

„cordeert /was geteekend:/ N=s M=r Nod N: overdrager :/ inmargine:/ van

welk rd=s 36: 15: 8: voor de 5: p=rC=o komtsen behoeve van den wel Ede„

„len Gestr: Agtb: Heer Adriaan de Bock Raad Extra

ordinair van Nederlands Jndie, mitsg=s Gouverneur en Di„

„recteur deeser Provintie voor 2/3: rd=s 44: 16: 8: Ten behoeve van

den E:E: opperkoopman en Hoofd Admistrateur deeser Pro=

22: 5:—

„vintie Johan Adam Schilling voor 1/3:

56: 15 8:

Dezamen

Eerbied

ie

6

6

pen

2

el:

ac

1320.

d:

1: