closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eerbied Rapport

Aan den wel Edele Gestr: Groot Agtb Heek!

_

Adriaan de Bock

Raad Extraordinair van Nederlands

Indie mitsg=s Gouverneur en Directeur

deeser Provintie wm=a &=a wm=a —.

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer

Wij ondergeteekende hebbe de Eere uwel Edele Testr:

eerbied te berigten, dat wij ter Comptoir Haroeko heb„

„be ingesameldvolgens gegeevene orders van

het opperhoofd Iohannes Hogerwaard.

27: lb: Moernagulen voor Amboina.

§6: lb: Nagulen door diverse Inlanderlaange

„bragt, dewelke onleverbaar zijn bevonden

en dezelve ten overstaan van het E: opperhrafd

verbrand.

Vertrouwende wij aan de hoope beveeld van

uwel Edele gesta: te hebbe voldaan zoo tee„

kene wij met alle eerbied, /:onderstond./. wel

Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heek /:lager/.

uweldele dienstwillige en onderdanige.

Trouwschuldige Dienaars /was getee„

„kent:/. P: J: deveek en C=s Hendriksz: /inmar„

„gine Maroeko den 28: Februarij 1787:

Aan