closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Poeder te voorzien, de vrijheijd gebruijke uwel Ed Gestr:

en E: Agtb: eerbiedig te verzoeken den supp=r gunstig te

„willen adsisteeren met Een Duijzend ponden

Buskruijt /:onderstond:/ 'T welk doende &=a / was

geteekend:/ I=s Arent.

Eerbiedige Berigt

Aan den WelEdele Gestrenge Heer!

Adriaan de Bock

Goedvrineur en Directeur deezer Provintie

Wel Edele Gestrenge Heer

In eerbiedigd voldoening aan Uwel Ed: Gestr: hoog

gerespecteerde ordre hebben ik mij met g: andere Sol„

„daaten op de Negorij Camarian vervoegd en mij van

daar vervolgens begeeven boven de revier Waira in

’t bosch genaamd Amamarisa, alwaar ik gevon„

„den hebeen groote vrugtbaard en 94: Jongd Nagul

boomen, welke ik afgekapt en tot de wortel toe

verbrand, mitsg=s de 94: gem: Jonge tetgen uijtgaveijt

hebbe, verhoopende hier meede aan de commissie

did ik bereijd bent met Eede te bekragtigen volbragt

te hebben, noeme mij met dieptr ontsag en verschul„

„digde eer bied /onderstond/ Wel Edele Gestrenge

Heer /:lager, uwelEd: Gestrengd gants oodmoedigd en gehoor

„zaame