closeTerug naar inventaris

Transcriptie

302

Orangkaijs, oudsten, kapalla Soas en Marinjoes, te zorgen en te

doen zorgen, dat zo dra ver een Negorij Verlater off den zulken die

aan eenige misdaden in hunne Negorijen schuldig bevonden wor„

„den, ten spoedigsten off bij de eerste te houdene conferentie Worde of

en aan gegeeven, op adbuijten comptoiren aan de respective Hoofden

waar onder zo een Negorij sorteeren en hier ten Hoofd comptoire aan

de Heer Gouverneneus ten eijnde ten eersten de nodige ordres konde gesteld

worden tot de vernietiging van de Satanamangs, off eijge aanplan„

„tingen van zulke Negorij verlaters, affanderd Inlanders, vid zig

aan eenige Misdrijff mogte komen schuldig te maaken.

En op dat niemand hier van eenige ignorantie zoude komen pre„

„tendeeren is almeere beslooten deese alomme in de Nederduijtsche

en Maleidsche Taale daar het behoord te doen publiceeren en

affigeeren /onderstond:/ Aldus Garresteerd, in

het Casteel Nieuw Victoria den 27: Maart

A=o 1787: /was geteekend:/ A: De Bock /:ter seijde

stond ’s Comp:s Cachet gedruuk en daar bij geschreeven

Ter ordinantie van den welEdele Gestr: groot Agtb:

Heer Raad van Nederlands jndie mitsgaders Gouverneur en

Directeur neevens den Raad deeser Provinctie/ geteekend./.

F: L: Brusz: P=l secretaris.

Accofseert

PJ. rust Jatens