closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

Maccsser

vier Copias der Resolutien zederd den 15 october tot den 4: Junij pajs„o

Vier Copias van ’t request van den Chinees Ten Joekoe verzoekende

om zijn lading te mogen breeken

vier Copias van t. Extracten novens de aanstelling van Coopa groen

79

tot Dia

Vier Copias der wisselbrieff ten faveure van den Capitain Luijtenand

ter Zie Tramburg

Vier Copias den verklaring van den quartiermeester de Roo C: S:

wegens en afgekapt kabeltouw

vier Copias van een Justitueele Notul houdende voordraat ter

bevestiging van den soldaat Kramer tot Tolk

bij dat Collegie

vier Copias van ’t rapport nopens Eenige van Batavia en Samarang

aangebragte goederen

vier Copias van de rapporten nopens nadere aangebragte goederen

Vier Copias van Extract kerkelijke resolutie van dato 13: November

1787:

vier Capias van de bevinding op de Provisie en de dispens

vier Copias van ’t berigt van Diaconen omtrend het doen van reekening

der armen gelde

vier Copias der Generaale samentrekking van ’sComp„s tien

rijst en Padijm de ziider Provintien

vier Copias der Reekening van de geadministreerde kerkumd

„delen onder ult„o December 1787:

vier Copias van’t Extract setreete missive hunner hoog Ed: te

Batavia, nopens ’t verhoogde kostgeld

aan de militairen

vier