closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

6

Macasser

dien Copies van de reck:s van het Capitaal der Diaconij armen onder

ult„o December 1787:—

vier Copias van ’t beriijt en Gecommitteerdens nopens de overgavene

van sComp„s boeijen huijs

Vier Copias van ’t berigt omtrend een zinnelosen sergeant

vier Copias van ’t berigt omtrend drie vermiste mattroozen

vrer Copias van ’t Profect smal geschenk voor den koning van

Boni

Vier Copias van ’t berigt omtrend het stegt en bautaal gedrag van en

Corporaal

Perer Copias der verantwoording van de sabandaar Monsieur om„

„trend de na Java opzondene kapas

pitten

1

vier Copias van t rapport wegens de tapatie van een Comp„s slaven

Vier Copias van een Extract missive van den Bimas Resident Meurs

d’' d„o 10: xber 1787.

dren Copias ven de Extract secreete missive van Hanna Hoog

Ed: aan den Gouverneur geschreeven

Vier Copias der Casse reckening van de nigorij vlaardingen

onder ult„o febr: 1788

vier Copias van ’t rapport nopens de overgaaff der arthillerij

goederen aan den Capitain Albrechti

Vier Copias van ’t berigt va den Equipagiemeester wegens de

visitatie van ’t vaatwerk op ’t schip Hoorn

ovier Copia van ’t berigt van den Fiscaal nopens het gedaan onder

zoek aan boord van gem: bodem na de be„

handeling der Chineesen

vier

D

Eene

12

J.J Stroom