closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vervolg van Administratien.

de mogelijkheijd dat den Hoofd Administrateur zig van geen actie bij

Parg

de Comp: kan voorzien

heeft men den E: secunde smistaert dientwegen zig laten decla„

„reeren

welken betuijgd heeft, daar toe niet in staat te zijn

Agterstallen.

de agterstallen der gerandioeneerde Amboineesen zullen door de Bour„

„neesen en Amblauwers, met houtwerken voldaan worden

de Collecte is gestaakt en de Reekening geslooten

het bedragen der in los penningen van 10: man van Hoelalieuw

door Blondeel verschooten

uijt het vagul geld te Saparoua te vereevenen

Arthillerij

den Lieutenant der Arthillerij is, aanbevoolen

het aanmaken van Affuijten en verdere benodigtheeden

overeenkomstig met de presente methode voort te vaaren

ook wegens het gebruijk der talstokken en kogelmallen ensz

met last, om op te geeven in hoe verre hij aan die ordre voldoen

kan.

hoe gaarne gem: Lieutenant deze ordre wilde ter uijtvoer brengen

konde hij door gebrek aan Palstok en kogelmallen niet voldoen

de meeting kan ook met de hier aan handen zijnde instrumenten

niet acuraat geschieden

versoeken om met de nodige Talstok en kogelmallen te worden

voorzien

te kinne gave aan gem: Lieutenant dat op de posten de Willemina en

Petronella

vervolg

B

106.

66:

67:

68:

141:

—:

142:

143:

144:

145: