closeTerug naar inventaris

Transcriptie

28

Aan zijn Hoog Edelheid

Den Hoog Edelen Gestrengen Groot Achtbaaren Heere

A: Willem Arnold Alting

Gouverneur Generaal

Benevens

De wel Edele Gestrenge Heeren

Raaden van Nederlands Indië,

Hoog Edelen Gestringen Groot Achtbaaren Heer

En

Wel Edele Gestrenge Heeren.

P 1:

Aest ae kamt ran hesenge at 208 en de ad valtien

139

de Expeditie, zagen wij ons op den 29: Ianuarij J:t Leeden

vereerd met uw Hoog Edelens veel gerespecteerde

letteren van den 18: December A:o p:o en op den 3: April

daar aan met Hoogst derzelver nadeze Missive van

demelde maand December per de Barck de voorzigtig„

„heijd, alle met derzelver dupplicaten en de Bijla„

„gen daar toe gehoorende.

§ 2: