closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nopens de kruuthuijsen

§ 24:

§ 23

’t geen zoo wezendlijk is, als het zoo een

„vengenoemde wij wenschen nu, dat de

uijtvoering van dit werk aan deszelf

kosten voldoen mooge:

Het zelfde zij gezegd nopens de aan

„making van Stellingen tot berging

der kruit vaatjes in plaats van de

afgeschafte kruit kisten als mede no„

„pens de verwulfde vertrokken, die ter

wederzijde van het oude kruithuis

zouden worden gebouwd, terwijl wij

verwagten, dat de Ministers op het

een en ander zodanig acht zullen

hebben gegeven en verder zodanige

toezigt zullen houden, als nodig is

om de Maatschappij ook van deese

kosten de nodige vrugten te doen

genieten.—

De Post te Sawaij, die actoos aang

„merkt was als een nuttige uijtkijk

post.

De A

zetti

gebr

baa