closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aanzoek van de Cerammersgehad, om

passen naar Batavia en Iava, ook

doed ons de ondervinding zien, dat

ten deeze concessie, nu de vrije vaart

aan de Engelschen is geaccordeert,

meer gevaarlijk als dienstig is, en

wij oordeelen dus het verre te preveree

„ren zij, dat hun die vaart,

zoo wel als naar Balij Bouton en

Timor, op eene vriendelijke wijze word

afgeweezen, kunnende hunne benoodig„

heeden door de Borgers van hier

worden aangebragt.

40

uitslag der procve, die UE den gouver„

neur hebben geordonneert, als nog voor„

„naamlijk omtrent de trouw gebleevene

Cerammers teneemen ten einde hen

tot de vaart naar Batavia, Poura„

baija of Grissee en Samarang

aantemoedigen, en hen daar toe de

passen Gratis te doen toekomen, zon„

„der dat zij nodig hebben dezelve van

het Hoofd kantoor aftehaalen zul

„lende uit het vervolg van die vaart

moeten blijken, of dezelve tot een mid

„del heeft kunnen dienen omteegen

te gaan den ongeoorhoofden vaart

naar Balij, Bouton en Timor

en somtijds nog verder om de west,

waar aan veele van de Cerammers

volgens het aangehaalde uit de

secreete Letteren van den Heer Gou„

verneur van Pleuren van

den 24: Iunij 1784: reeds van voor

een eeuw verknogt zijn geweest.—

§27: