closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Tot de agterhaling van Prins Noe„

„ko is men nog werkelijk bezig, soon

geweld nog list, daar toe iets

heeft konnen contribueeren, in„

„tusschen heeft men zo veel gewon„

„nen, dat Ceram genoegsaam in

rust hersteld is.

Men heeft tot heeden geen § 26:

aanzoek

andermaal ondernomene togt vol„

„gens uw schryven niet heeft mogen

slagen in de agterhaling van voor„

noemde Rebel, zo moeten wij van

voor zeide aanmerking ons op neuw

bedienen, te meer, daar uit het ter

neergestelde bij uwe Missive van

31: December § 54: dat de onlusten,

zoo veel mooglijk waren gedempt

met duister blijkt, dat het zelfde bij

UE gevoeld word:

Wij hopen derhalven met UE; da

welgemelde Heer Gouverneur op

de Groote Hongij Togt en de Expedi

tie rontom Ceram, die hij in 1784:

nog eens stond te doen, zijn oog

„merkt om de rust op Ceram volko

„men te herstellen, en des moogtijk

Prins Noekoe als nog gevangt

te krijgen eindelijk bereiken mogt

Wij moeten voorts awagten der

uitslag