closeTerug naar inventaris

Transcriptie

528:

529:

41

moeten geven.

Immers hoeveel nut ook die vaart zou

„de mogen aanbrengen zou nogthans

het zelve geenzints in aanmerking

kunnen komen wanneer zulks tef„

„fens strekte tot onderkruiping van

compagnies uitsluitende handel

en in het bijzonder, wanneer door

dat middel aan vreemde Natien

geleegenheid wierd verschaft om

specerijen te bekomen

En gelijk dit ten allen tijden de

grootste oplettenheid en toezigt

heeft gevordert; zo verwagten wij

dat thans inzonderheid dat Stuk

met eene meer dan dubbelde zorg„

„vuldigheid zal worden gade

geslagen:—

Den die reeden en zijn dan oot

voor ons zeer aangenaam geweist

de