closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Geen andere middelen van voorzorg,

om teegen te gaan, dat de Engelschen

geen misbruijkt maake van de bij het

6:le Artikel des vreedes Preliminai„

„re bedongene vrije vaart door de oost„

„zee, heeft hier van applicatie konnen

zijn dan eene geduurige waak„

„zaamheid, die de Hoofden, Resi„

„denten en mindere Bediendens

is aanbevooten en stiptelijk naar

gekomen word.

de maatregulen, welke UE bij der„

zelver secreete Missive van den 3: De„

„cember 1784: aan de Ministers van

de vier oostersche Gouvernementen,

genomen hebben, om wet te zijn on„

„derrigt nopens de middelen van voor

„zorg, die zouden kunnen worden in

't werk gesteld ten einde de Engel

„schen geen misbruik maken van

de bij het 6: Arikel der vreemdes

Praliminairen /: zeedert in het

difinctive vredes Tractaat woon„

„delijk overgenomen:/ aangegaane

verbintenis van Hun Hoog

Mogenden om de vaarts

der Britsste onderdanen in der

oostersche zien niet te belemme„

„ren en wij zien met veel verlangen

te gemoed ’t verslag van het geen

in deese zoo aangelegene zaak

verder verrigt zal weesen

530