closeTerug naar inventaris

Transcriptie

531.

geeven als door hun gedaan zijn.

Terwijl het teffens vreemd is, gelijk uE

teregt hebben opgemerkt, dat daar voor

noemde Cruijpenning zijne wan

bedrijven reeds voor lang had gepleeg„

door de Ministers daar van niet eerde

was kennisgegeeven.

Het inmiddens voor gevalle over„

„leeden van gedagten Cruijpenning

zal waarscheynlijk als nu van die

„ze zaak een einde hebben gemaakt

het is ons egter niet ondienstig voor

„gekomen de voorzeide aanmerkin;

„gen hier ter neer te stellen.

Het getal der Dienaaren volgens

de opgaave vervat in Uwe advisen

van 31: December 1784: uit 1300: per„

zoonen bestaan hebbende, en dus

uit 195: meer, dan daar voor bij de

memorie van menagie is bepaald

twijffelen wij niet of uE zullen zoo

wel

M

bepa

ten

t ur

D„o