closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ek zijn geene nagulen bij visitatie, na

den inschuur in de negorijen gevonden.

referte omtrent de noten en foelij aan

’t patrias extract § 18: -

de hier in 3: jaaren tijds 560:

ingesamelde Noten en foelij gemeld.

en Huijsen der Inlanders zijn na den inschuur der

Nagulen nauwkeurig gevistteerd, volgens de onder„

de bylagen overgaande Rapporten doch in geene

derzelver zijn eenige specerij verborgen bevonden.

Nopens het Articus van

Nooten en Foelij, door uw Hoog

Edelens ons toegezonden zijnde Copia van Jonst

uijt Nederland ontfangene Memorie, weegens

de bevinding der aldaar successive aangebragte

Nooten en Foelij en van deter preuve opgezondene

Mannetjes Noten en Nooten in doppen, verzoe„

„ken we ons dientweegen te gedraagen aan het hier

voren g'insereerd beantwoord Extract Patri„

„asche Missive de dato 12: December 1786: 818:

volgens ’t welke wij voortaan de monsters in doppen

zullen afzenden en zo veel mogelijk tragten, om de

foelij te bereijden, als die welke per: '’t Loo na Nee„

„derland versonden, zeer goed bevonden is.—

De Nooten en Ioelij welke alhier in de tijd van 3: Jaa„

„ren successive geleeverd zijn, bestaan in

8: lb: Nooten Musschaten en

3: Foelij.

waar van reeds na Nederland en Batavia

appart zijn versonden.

6: lb:

wein

von