closeTerug naar inventaris

Transcriptie

asch

59

en dit voor jaar, heeft bestaan in 3420 9/50 Bharen

waar van.

445

Aan dit Hoofd Casteel

Bharen 254. cbo:

35

Te Saparoua en Nussalant

1848: 550.

Hila

250: 1/5cb:

Haroeko.

610: 39/150

341

Laricque

186:

550

29

den gentschen inschuur der nagulen be„

Te samen als gemeld Bharen 3420 9/550

draagd. 3420: 850: Bharen.

Gelijk zulks in ’t breede voorlomt bij de gediende lap„

„porten ter onser setting van den 1: April en 6=e Maij,

door de gecommitteerdens behoorlijk beEdigt,

§ 56: uijt boven gemelde quantiteit van 3420: 9/850:

afgescheep t 1286 43/5 13 haren.

Bharen, is alhier in het schip ’t zoo afgescheept

Bharen 1286: 1/50:

§ 57: Den Capitain Luijtenant en Gezagvoerder van

het schip ’t Loo Pieter Hartman, aanwien

wij de sleutels luijken verzeguld hebben afgegeven,

in onze vergadering op den 6:e Maij Solomneele

verklaard hebbende dat hij de Nagulen, droog wel

geconditioneerd en met een ordentelijk doorslag

in zijn onder hebbende bodem ten genoegen ontfan„

notitie dat de overheeden verklaard het

ben dat de nagulin met ordentelijk

duerslag ontfangen hebben.

„gen, heeft noteeren wij zulks in deezen.

§ 58: De Negorijen, zo wel als de Bosschen Thuijnerd

en