closeTerug naar inventaris

Transcriptie

66

verklaard had, geene genoegdoende kennisse van den

bouwkundige te hebben, om over de erectie van het kruijd

Maquazijn aan de oost zijde te konnen oordeelen, maar

dat zijn. Edele na de opgave van den Arthillerij Luij„

„tenant Streckena het schrijven van UW Hoog

Edelheeden bij brief van den 24: December 1784:

dat dit gebouw wanneer maar een voet boven den

platte grond van het kasteel geErigeerd wierd Hoogst

Dezelve vrij laag voorkwam zijn Edele heeft moeten

bestuijten; dat, daar het nu met de grond het aan

met de grond equaalligd en bij swaare reegens

gevaar loop, dat het water onder de deuzen daar

in dringd, dat gebouw notoir op den duur ook zo

droog niet kan zijn, als waare het drie a vier voe

„ten boven de grond:

dat men egter in deezen het oordeel over dat Ge„

bouw, aan dekundigheijd van den Majoor dek

Arthillerij Schriat, lieft wil gedefereerd laa„

„ten:—

dan nu demeenigvuldige reegens waar door de

berg plaats van het Buskruijt dikmaals niet geo„

„perd heeft konnen worden, de weezenlijke oorzaak

van het bederf aan het kruijt is, en in den voor„

„leeden jaare reeds te meermalen in onze verga„

dering aangemerkt zijnde, en

daar den Capitain van Guericke den Zuij„

„tenant Arthillerij Cterck van pligtversuijm

beschuldigde