closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 81:

daar H: H: Ed„s van Guericke van pligt

versuijm off verantwoording vrijkende

en de Consideratie deeser Regeering no„

pens de reedenen van venschoning vor„

derde.

word het bederff van het kruijt aan het

vogtig Chimaat toegeschreeven,

beschuldigde, waar over den laaste zich desweegen

voldoende had gepurgeerd, heeft de meerderheijd als

doen van gevoele geweest, dat daar het Buskruijd,

wanneer bedorven is, volgens de jongste order, abso„

„uut vergoed moet worden, de eijgendlijk oorsaak

van het bederf moeten toeschrijven aan berg plaats

het dea

van H

die door van Guericke was goed gekeurd, doch

asgeschr

echter kwalijk bevonden en uijtgevallen is, en

Arquazijn

waar in dat kruijd, door de afbraake van het

kruijt Magaazijn, Circa een jaar langer heeft moe„ menisn

deelen al

dak,

„ten leggen als men gegist had.

Dan daar uw Hoog Edelens bij voormelde nadere

Missive meermelden van Guericke hebben gelie„

„ven vrij te kennen van versuijm of verantwoording,

weegens de Extructie van dat Nieuw kruijthuijs,

om dat„

achte

nauwkeurig

mitsg:s ons te ordonneeren, naaurig te overweegen

de reedenen van verschooning, bij het voornoemde

men

za

Berigt aangehaald, om daar op naar goemoede

te dienen van onze consideratie, in hoe verre op

dezelve reflectie zoude konnen worden geslaagen,

van van

gevorde

zo hebben wij, naar dat alle de daar toe relative

Papieren ter lectuure onder ons waren rondge„

„weest, bij onze ter setting op den 21. April C: l: gd„

„houdene Resolutoire Besoigne unanim

beslooten, uw Hoog Edelens, in eerbied te

rescribeeren, gelijk wij de eere hebben zulks bij deezen

te