closeTerug naar inventaris

Transcriptie

es

haar

de verthien

in ’t Restant Eijsch

in 5: jaren

boekjaar onder p=o

voor

door den

van At:o Maij A:o

anderen

1787: 1788:

1789.

Van de Medicinaele Winkel

32:½:

lb.

Salarmoniacx

lb:

16:

17:

9:

43: 10: 15:

Boraf

16:

Medicamenten en Chirurgins Jnst

„menten voor de opperchirurgijn deeze

Casteels volgens g'annexeerde Catalogus

Medicamenten voor den Opperchirud

„gijn en Hospitalier meede volgens Can

„talogus.

uijt ’t Provisie Maquazijn

iat: 13: 19/00. —:

40: vaten Bier in zoort

bott: 398: 202:

200: bott:o spaanse wijn

—:

k: 99825: 2/520751: 4/5 22020:½ 100: legg: Arak etpij, waar van 60: leggers voor 600: kopp: mititair

en de overige voor de ordinaire verstrekking

lb: 8551: 1/25 1895: 617:1/6: 14: vaten Booter vriese

8: 6: —:

8:

d=o delfse

lb: 11595:¾: 3662:½: 4657: 1/3: 15: Speck

vleesch.

„23360:¾: 4712: 6560: 1/3: 8:

„10080: 2324: 1220:¼: 2500: lb: witte waxkaersen

k: 253:¾: 51:¼: 28:¾: 2: halve Amen traan holl:s

681:¾: 73: 18:½: 12: d:o Leijn olij tot het Schilderen van ’t Gou

„vernement Etx: hoog benoodigt

1089 1/80: 223:3/20: 60: 1/20: 3: Amen olijven olij

van ’t Graan Maquazijn

ld: 44517: 2/3: 21: ½: last —:

5:/: lasten Tarwe Caabse

1531: 1/3.

13: maten Ragge d=o

verle