closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ten

81

zeveithien

in ’t boek Restant Eijsch

Iaar

voor

15 Jaacr

onder p:o

1787:

dooi den

A:o

Maij

peeser

anderen

1788:

1789:

Vervolg van de Equipagie Werff

b: 15.

12:

12:

17:

p:s Juffer van 8: â 9. duim

26.

10:

4:

12:

Nag Glassen van 2 uuk

6:

13.

6:

3:

d:o huijs Compassen

13:

41:

5.

2:

Dregens van 5: â 600: lb. ieder wij ’t grootste gedeelte

der aanhanden zijnde te ligt voor Pantjallings waren

1:

4

Graad stocken

37 7/10.

10:½

11 7/80.

12:

wittrossen Hollands

l:

7514:

770: 2:

919:

8: vaten Pick ten dienste van de alhier vaarende

1275:½.

5594:¾.

6:

934:

Harpus vaartuijgen buijten Comptoiren de

: 7687:

1568.

915:½:

16: k: Theer d Arthillerijen werk baasen

p:s 91.

19:

13:

30: p:s Enkelde bloken van 6: a 7: d=m

lb: 6673: 1125.

1000: lb: persiaans roodaarden

1790:

158:

69: 170:

100:

Coeth off talk

117:

14: 12:

24: Theer quatsen

A: 2171 9/90: 517: 1025:

50: hoeden smeekoolerd

2: vaten Gort.

voor ’t kospitaal

2: Pruijmens

r: 1315½: 312 7/8: 998:7/8:

8: schuijt Thin bankas

60:

26:¾: 16:

20: lb: caneel fijne

„. 3192: 3/6: 581:¾: 885¼: 4000: peeper waar van 3600: lb: voor 600 koppen mititaen

’t overige voor de verkoopen huijshouding

Van de Wapenkamer

p: 411:

155:

338:

250: p:s

secrleere dragbanden of de port Epeesen secrleeren

p:s 411

3:

4: bossen

scheespaanen

re2. 306.

100: vellen

35:

—:

Trom vellen

p:r 23:

8:

p:s

3:

5:

d=o vaten met hoepel

bots:

25:

bof:

74:½: 37:

15:½:

d„o leijnen

12:

35:½

9:½:

—:

d„o snaeren

20:

lb: 59 5/8.

13:¾:

lb: kooper draet

9:

1

d„o

10.

18:

55:½:

9:

ijzed

25.

9:

C:

6:

lijm voor de boekebinders en wapenkamed

25:

6:

2:

5: Amaril

13406: 2601:

6407:

2000: p:s wuursteenen snaaphaanen en pistols

31:

12:

17:

30: pattoontayen groot met londsberger

50:

_=o kleene schilder

11:

30: Granadiers mutzen.

verte