closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Denvalien en 3: datar Einh

5: jaaren boekjaar onder.

voor

door den van p:r Maij

A:o

anderen A=o 1787: 1788:

1789.

vervolg uijt de KLeene Vinkez

lb. . 44:

8.

10:½. 9:½.

lb:o Grofgaeren hollands

66:

11.

18

bladen Bord papier

ps

36:

10:

6:

p:s Pennemessen

foek 1973:

6 10: boek 314: ¾:

31: riemen groot formaat papier

E

105.

40:

40.

40: lb: gum Arabicum

94:¼.

40.

40.

40: kooper Rood . . tot ’t macken van inkt

250:

80:

80:

80.

Gaalnooten.

.

b:s

50:

20:

—:

24.

p:s Bockebinders naalden

30.

20.

40:

Cijffer griften

lb:

25: 3/8.

11

59:7/8:

40:

lb spaans groen

6:¾:

5.

12:

20:

konings geel

634:

3:

150.

150:

Geelen ocker beste zoorte

3:

4:

11:½. 20:

vermilligen

8:

17:¾: 20:

Berlijns blauw

Aan ’t Ambaats kwartier

4: 15. -

2: .

. blaas balgen lang van 6: v=n en breed 4: „m

vm

7: 8: —: 1:.

2:

v=n Brussel zand

1

p:s

2:

1.

p:s brandspuit met dies llangen zuijgen

lb: 302:½: 71: 57:/9 150:

ld: kruith tot gebruijk bij de Timmerlieden kuijpers in de

buijten Comptoiren.

p:s . 8:

2:

6:

6

p:s Ronde draaij Huijpsteenen van 4: â. 5: vns

2135: 2990: 1620: 1000:

pannetatten Batavias tot de schoolmeesters en kosters

wooning agter de maleidsche kerk

„7341: 13630: 636: 4000:

Extricken van 12: d=m als

500:-. p:s supleering met het verbouwen van ’t stadthuijs

3000: het vloeren van de opperschoelmeester en kosters woo„

ning met nog en dito gebouwen

uit de Archillery

r: 226237:/24:26405: 37138: 20'000:

a: Buskruijt bij provisie vermits men niet weet nog met

zeekerheid bepaaling kan hoe veel in ’t west zijdsche maqua zijn

na de gedaane verhooging geborgen zal kunnen worden.

Van Iava

k: 2075: 695: 52: 1200: kann: Tark olij

„2443: 87:1: 95: 1200: ctard off olij tacra

verte

83