closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den verthien in ’t Restant Eysch

boekjaar onder p:o voor

55: Paren

van A:o Maij

A:o

door den

1787: 1788:

anderen

1789

Vervola van Iava

p:s swalpen van 3: lb: 3:½: d„m

50

3:0

p:s 57:

—:

d=o 4: 5:

20:

—:

tinkamse planken groot tot ’t vervlakken der vaartuijgen

150.

67.¾.

150

173:

70

250.

d.o

d„o kleenen en andere inz:d benoodigt

20:

298:

—.

12

jatij balken lang 22: â 24: d:k 11: â: 12: d=m voor ponpen

36:

29:

50:

windboom balken

5:- Ankerstoks balken van 18: â 19: d:m voor de uit staande 4: land ankers

2398:

294:

600:

800: Jatij leggers duijgen tot ’t maken en repareeren van vast werke

60:

100: d:o balken l:a 25: 2: 26: v=n d:k 12: a 13: d=m tot ’t vernieuwing van ’t

1 zec hoofd en burggen

50: pandjantigas

22

vell: 91:

25: velb: geel halfs leer Javas

12:

p=m

40. paren Mansmuijlen voor ’t Hospitaal.

k: 14000. 2909: 1370: 3000: kann: olij van klappus

t: 6792591 3/314644833: 2: 724 13/100: 200: lasten Rijst

2: Coij:s witte Tafel Rijst

10: 2:

G

35: vecl: koebeesten of zo genaamde bruijn leer tot ’t repareeren der blasbalken

vell: 82: 37: 26:

46: pick: Paeder zuijkers

lb: 10449¾ 43. 1/3.

15285:

Coffij boomen

24:

kandij Zuijker

28:

43302: 20850: 7100: 30000

A:o Padij afgetrapte

voor

281077: 37426:½. 29 3/3000: 10:

Coij: zout waar onder 28800: lb: 600: koppen mititairen in ’t res„

„tant 18: den verkoopen ordinaire verstrekking

p:s Molle planken van 1: en 1: 2: d=m

p:s 355: 50: 28: 100:

hoog benodigt.

d:o

2: 1

100:

d:o

479: 150: 154:

Cattoene gaaren javas dispens in zoort

lb: 27474 2887:½: bl: 12:

40

bhalen

Manschappen.

kop kuijper zijn ambagt wel verstaande hoognoodigt wijl er

1:

niet meer dan k: nog aanhaanden en de ander gegagieerd is

2:

kopp: Timmerlieden die hun Ambagt welverstaan

3:

Grofsmeederd

50:

Militairen

20:

Mattroosen

Ordes

wor

dereedenen

van den Bo