closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het aanmaaken van Affuijten en verdere

benodigheeden.

over eenkomstig met de presente met„

hode voor te varen.

§ 142:

ook weegens het gebruk der Palfoten

en kogelmallen ensz: E

met last om op te geeven in hoe verre

hij aan ordre voldaan kan.

Hoe gaarne gemelden Luijtenant 43.

deze ordre wilde ter uijtvoerbrengen

afgave van Extract uijt de veel G'eerde Missive

uwer Hoog Edelens, ter observantie, soignee

„selijk hebben aanbevoolen, om met het aanmaken

van Affuijten en verdere Arthillerij benoodigh„

heeden, successive voortwaaren, tot dat men

daar van volgens de orders voorsien zal weezen

mitsg:s ompreferentie te geeven aan Affuijter

van zodaenige Calibers, als over een komt met

de presente methede, voorts om daar van de

Tabellen in tijds te vervaardigen:

Gelijk wij ook aan den zelven, tot zijn narigt

en stipte observantie hebben laaten afgeven,

Extract uwer Hoog Edelens Resolutie

van den 14: September 1778: weegens het gebruij

der talstokken en kogelmallen, en de directie

in het werk der Arthillerj, item de in deesen

jaare weeder ontfangene drie stuks Tabellen,

Memnorie Instructief, en Extract Patriasche

Missive na 12: November 1776: mitsgaders Ex„

„tract uijt onse Besoigne van den 28:'e Februarij

net Last, om aan ons bij een berigt op te geeven,

in hoeverre hij voldoerd kan aan de daar bij ver„

„vatte ordres.—

Gemelden Arthillerij Luijtenant Streck in

onse bij eenkomst op den 21: April L: L:, bij een

Schriftelyk

6.

k

2

konde hy

kogel nu

Te kem.

op de To