closeTerug naar inventaris

Transcriptie

konde hij door gebrek aan Talftok en

kogel mallen niet voldoen.

de meeting kan ook met de hier aanhan„

„den zijnde Jnstrumenten

met oecuraal geschieden.

44:

versoek, om de nodige Tal stok en

kogelmallen te worden voorzien.

§ 145

Te kenne gave van gemelde Luijtenant dat

op de Poten de Willemina en Petronella

89

schriftelijk berigt dato 17: deeser, te kenne geevende,

dat hoe gaarne hij ook de begeerte uwer Hoog Ede„

„lens en onse daar van afgefloeide orders wilde

ter uijtvoer brengen, om accuraat op te geeven de

Calibers van het geschut, Mortiers, Houbitsen

en kogels welke hier in weesen bevonden worden,

hij egter daar aan voor als nog onmogelijk kan

voldoen, uijt hoofde hy tot nog toe de daar toe

benodigde tatstok en kogel mallen niet hadde be„

komen:

dat die welke hier te vinden zijn oude en onbe„

„kwaame Instrumenten, waaren, waar van de

eene, zelk veel van de andere in groote verschil„

„len, en waar op mengeend staat kan maaken.—

met versoek, dat daar toe de benodigde van Batavia

mogte geEijscht worden, ten eijnde met de meeting

van het geschut ensz: en derzelver Calibers accuraat

te kunnen voortgaan.

Dit doet oms bij uw Hoog Edelens op het oot„

noedigste insteeren, om met versogte Talstok en

kogelmallen, ten spoedigsten geriefd te mogen wor„

„den, en wijl bevzijmoedigen ons het voormeld be„

rigt Hoogst Dezelve in originali aan te biedend:

Meermelden uijtenant der Arthillerij Ctreck

vertoonde ons op den 12=e Maart, bij een schriftelijk

berigt