closeTerug naar inventaris

Transcriptie

102.

§ 210: Den 2. october A:o p:s hebben wij in steede van

Een regent van Crieuw aangesteld:

den overleeden Pattij van Crieuw Hendrik

Radjawanns, aangesteld desselfs broe„

„der Benjamin Radjawanne.—

Op den 14:e November wierd in steede van den

§ 211

Telis semauw tot orangkaija van de

op zijn versoek behoudens honneur ontslagen

orangkaija van de Pas Baguala Alexan„

„der Serauw aangesteld, eenen Telis Si„

mauw kleijn zoon van de J: orangkaija van

dat dorp, mitsg:s oom van den ontslagen en even„

„gemeld, en zulks als een bedaard man, van wien

men hoope voeden kon, dat de dus lange verwaar„

„loosde Negorij weeder in order zou komen.

Op den 5:e december produceerde onsen geweesen

212:

Zeekeren Inlander van Hatiling Mare

fiscaal van Hamel eenige verklaeringen ten

te overtuijgd en beschuldigd

laasten van zeekeren jnlander van Hatiling gelec„

gen aan Cerams Noord Cust, met name Marette,

die beschuldigden overtuijgd wierd in a:o 1785: bij

Tanjong sial 2: andere Jnlanders van wacka„

„sieuw geroofd, tot slaven gebruijkt, in vervolgens

na Batjang overgevoerd te hebben, zijnde gemelden

Marette door dien officier reeds gevangen geno„

van ten Roof te hebben gevaaren.

„men en zeer procedures voorgezet geworden.

§ 213: Efschoon nu deesen Marette, gelijk zulks blijkt

bij