closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5207

werd thans als in den text bedeeld.

daar is geen andere J: de Soijza, dan

de presidenten Radja, Jsaax de soijza be„

Cent

§ 208:

den Presidenten Regente van Satoehalat

is een geschikt men, uijt den regent stant.

§ 209

het verhandelde onder dit hoofdeel

gedetailleerd.

Wij bevrijmoedigen ons uw Hoog Edelens dient

benreg.

„wegen eerbiedig te bedeelen, dat hier geene andere Ra„

„dja moeda van Nussanive in aspect komen kan, als

de zoon van geweezen orangkaij van Latoehalat„

een en onnoselen Jongeling, die betuijgd heeft, der

schrijver van de brief niet te weesen en ook niet te

Petie

kenne welke men ook niet kan verdenken, maar za„

veronderstellen moet, dat den schrijver zich onbe„

kend wil houden, om dat er geene andere:de

Soijza, als den teegenswoordigen Radja van

Nussanive Jsaac de Soijza, bekend is.—

Terwijl wij ook niet voor bij komen hier bij aan te

len, dat den teegenswoordigen Regent van Latoe„

„halat Casparus Calahuteris, een braafen

geschikt man, uijt den regenten stam der voorrige

Regenten, ende voornoemde Iongeling, of schoon

zaar zijn vader bevorens tot Regent van Latuhalat

zeekerlijk om pregnante reedenen moet weezen aan„

gesteld, egter tot de verkiesing van dat Regent„

schap ontwettig is.

Het verder verhandelde onder dit Hoofdeele

zullen wij ons de eere geeve uw Hoog Edelens

na aanleijding van onse Resolutie voor te

stellen;

ƒ210.

zn

te vrr

van