close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

re

ten

zi

10

an dat gunstbewijs laten gandeeren

na zijn woonplaats te rug gezonden

§ 215:

Successive klagten van het volk van

Tiouw over hun Regents

riemen sonder honneur heeft moeten

atslaan

§ 216:

n plaatst van der overleeden Aegent

an Assahordij

ijn Neeff aangesteld.

103

meermelden Marette meede te begrijpen onder

de geenen, welke door uw Hoog Edelens de

amnesti is toegestaan weegens zijne gepleegden

Roverijen en hem dienvolgende niet alleen van

dat gunst bewijs laaten gaudeeren, maar ook

naar zijn woonplaats Hatilting doen te rug

„schikken.

De successive ingekomene klagten der volke„

„ren van de ten Eijlande Saparoua geleegen ve„

„gorij Piouw, over de knevelarijen en barbaarsche

behandelingen van hun Hoofd; noodsaakten

ons derzelver klagten naauwkeurig te laaten on„

„dersoeken, en die maar alte waar bevonden zijn„

„de, gelijk: zulks in ’t breede voorkomt bij onse

resolutie van den 5:' December A:o p:o heeft ten

gevolge gehad, dat men den Pattij David

Pattiwail, zonder honneurt heeft moeten

ontslaan en gelast, alhier onder toog van den

Gouverneur zijn domicilium te houden.—

Op den 29: December hebben wij tot orang kaija

van de ten Eijlande Manipa gelegen Negorijen

Assahoedi, vacant geraakt door het overleij„

„den van den Regent Talokko Lesisina

aangesteld, desselfs Neef Mairaha Le„

„sisima.

5217: