closeTerug naar inventaris

Transcriptie

berigt dient wegen.

§ 219

te ouden regent wierd om reeden

elast, zulx van zijn Negorij te verwijder

het gezag opgedragen aan eenen

Carolus Netaroea

5 220

en inlander Hakoe tot regent

oclima op Amblauw aangesteld.

§ 221:

steede van den in zee verongelukten

Regent van de Pas.

wierd zijn zoon aangesteld.

§ 222:

104

langen tijd teegens dien ouden Regent gevoedd hadde, doch

echter, dat voornoemden oud Pattij niet vrijgekend kan

worden aan verscheijde strafbaare misdrijven, ter

drukking en verkorting der dorpelingen.—

Wij hebben derhalven best gedacht om de gemoederen

tot bedaaren te krijgen en om de rust in die Negorij

weeder te bevorderen, dien ouden regent uijt de

Negorij te doen verwijderen, om te saparoua of hier

zijn domicilium te houden

En geduurende de onmondigheijd van den Jongen

Regent t gezag over meermelde Negorij opgedragen,

aan zeekeren Carolus Hetarua, als ons daar toe

als de beminste van ’t volk, door ’t hoofd Blondeel

aangepresen zijnde.

Ten selven dage hebben wij ook aangesteld den Jn„

lander Hakoe, tot orangkaija over de Negorij Ob

„lima geleegen ten Eijlande Amblauw, in plaats

van den overleeden Regent Affroca.

Gelijk wij ook in plaatse van den in zee veronge„

lukten orangkaija van de Pas Baquala, den hier

vooren genoemden Jelis Simauw, tot zijn opvolger

aanstelde desselfs zoon Salomon Simauw.—

Den orangkaija van de aan ceram binne Cust geleegen

Negorij