closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voor de gepromoveerde en bevestigde Dien„

„naaren dank betuijg

§ 237:

ook voor de toeschikking

§ 238.

van de Ambagtslieden.

den Assistend wattier en Metzelaar

van der Linde zijn hier aangekomen

§ 239.

de Acte van den vaandrig keever

is dit jaar weeder niet aangekomen

§ 240:

door dit gemis, heeft denselven van den

gagie als vaandrig niet gejouisseert.

Voor en van weegen de door uw Hoog Ede„

„lens gepromoveerde en in hunne provisionee„

„le diensten bevestigde

Dienaaren, betuijgen wij onse

„schuldpligtig dankbaarheijd.—

het

gea

Zo meede voor de toeschikking van

Een krankbezoeker,

Een Slotemaker,

Een Grofsmit en

Een Schilder en Glazemaker, die hier neevens

de Act

meede

den Assistent wijnand Johannes wat

tier en den in a:o p:o door ziekte in het Hospita

te Sourabaija achter gebleevene Metzelaar,

Carel van der Linde, behoorlijk zijn

aangekomen.

Het heeft uw Hoog Edelens behaagd ons

aetoe

te bedeelen, dat de Acte van den vaandrig Kispd„

ver, welke ons in d:o p:o niet was geworden thans

andernaal overgaat, doch t zij ons vergund Hoog

de sola

Coornam

De zelve eerbiedig kennis te geeven, dat gemelde

Acte dit jaar weeder niet is aangebragt.—.

Van vermits gemelden keeve& zeedert zijne,

aanstellen tot vaandrig door het gemis van dese

„v