closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 264:

en boekhouder Thussenbroek met e

„ticulier vaartuig van hier verlost.

§ 26.5

de verloste Dienaaren word bedeeld

㤠266.

6: hen eene stilitairen gaan over

ter dienst presteering. En

gens Naam Lijst.—

de gegagederden 6. voor de vonti s 267.

uatie kunner rust gagis.

114

Den Boekhouder Iacobus Pijssenbroek hebben

wy op zijn aanhoudend verzoek ommits reijme tijds

Expiratie met een particulier vaartuijg in ’t najaar

met vrouw en kinderen van hier vertost te worden,

daar in gecondiscendeert, met behoud van gagie

Onder de Dienaaren welke thans met het schip

het Loo tot uw Hoog Edelens overvaaren, zijn,

behalven den hier vooren gemelden en door

Hoogst Dezelven derwaards beroepen Predi„

„kant Adriaan Zomerdijk nog

1; sergeant

8: soldaaten

1: Grofsmithen

V: slootemaker, die om hunne verlossing na de

Hoofdplaats verzoek gedaan en door ons tot

geen langer verbleijf te animeeren zijn geweest.

Beneevens nog 36: Gemeene Jnlandse Milir„

tairen onder Commando van Een sergeant om

aldaar hun verband tijd uijtgediend hebbende

weeder herwaards te retourneeren: zijnde de naam

Lijst van de met dien kiel overvaarende Militai„r

ren en verlost Dienaaren onder de Bijlagen

deeses gevoegd.

Dde Gegagieerdens bedankerd

uu