closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2:

0

3

15

uw Hoog Edelens eerbiedig voor de haar ver

„leende continuatie, en zijn toegenomen met een ee

„troos genaamd Jan vilon van Middelburg, die wi

voort Ge

om dat hij in eene debile Lichaams constitutie ver

Javatina

„secrt en aan een zwaar accident laboreerd, mitsg:s

na 60: garen ouden ruijm 30: Jaren de Comp: gedient

hebbende, zijne rust gagie na de bepaaling bij het Regle

is met eene Maattroos vermeerdert,

„ment hebben toegevoed.

Den met het schip Loo: alhier aangeko

§ 268:

men soldaat valentijn Gertner, doo„

de van batavia gekomen soldaat va„

t 3: van

„lentijn Gertrex.

Jaajes

uw Hoog Edelens toegestaan zijna

om alhier zijne rust gagie te genieten en

domicilium te houden, heeft bij ons op

de lamentabelste wijze versoek gedaan,

om gepermitteerd te worden zijne overige

ete0

tien ag

„dagen met vrouw en kinderen op Soura„

baija te mogen door brengen, alwaar

hij na zijne betuijging door toedoen zijner

vrienden, meer soulas zoude konnen vinden, heten prta„

hanen ge

„ben wij om de wille van smans ongelukige

omstandigheijd en Lighaams Corruptien, daar is

gecondessendeert, en wij zullen hem, onder de nodi„

G'accordeert zijn domicilieuw op

sourabaija tehouden.

„ge aanschrijvens aan de Javas Ministers bij voor„

komende occagie derwaards Transport verleenen.

Het Artikul van.

ans

§ 269 Deserteurs geene aanhaaling vereijschend

melden