close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

121

Register op de Secretarieele Bij„

„lagen van Amboina voor

Nederland d =o 1788:

L: Copia Vagregister van de door de gecomitteerden

Brust: van Iperen en Streck, gedaane Com„

„missie na Ceram en verscheiden Eilanden

zederd den 21: october Ao p=o tot den 6: November

daar aan

Sag

Rapporten

van de ten eilande Bourben Amblauw g’'ex„

„tiepeerde noote en Nagul Boomen, gedateerd

den 9:' en 5:e Januarij 1788:

45:

D: Request van den Equipagie opziender Wolsgaard

om 6: ijzer trossen te moogen inkoopen a: rd=s: 25: de

tros de dato 24: 7ber: 1787:

51.

D:o Berigt

van gecommitteerden weegens het

in zee storten van 239: lb: stof:

van Garioffel Nagulen de dato

12. October 1787:

Ja

6

1: