closeTerug naar inventaris

Transcriptie

121

egister op de Secretarieele Bij„

„lagen van Amboina voor

Nederland d A=o: 1788:

C=: EZ: Copia Vagregister van de door de gecomitteerden

Brust: van Iperen en Streck, gedaane Com„

„missie na Ceram en verscheiden Eilanden

zederd den 21: october Ao p=a tot den 6: November

daar aan

Pag

Rapporten

van de ten eilande Bouroen Amblauw g’ex„

„tiepeerde noote en Nagul Boomen, gedateerd

6

den 9:' en 5:e Januarij 1788:

45:

: Request van den Equipagie opziender Wolsgaard

om 6: ijzer trossen te moogen inkoopen a: rd=s: 25: de

tros de dato 24: 7ber: 1787:

51.

D:

L: Berigt van gecommitteerden weegens het

in zee storten van 239: lb: stof:

van Garioffel Nagulen de dato

12. October 1787:

Sao

C

1:

1: